0

Интересът към пчеларството нараства

Добиването на мед и други продукти от пчелите е една от земеделските дейности на човека в последните десет хиляди години. Медът е основна храна на самите пчели, а тяхната дейност за опрашване на [...]