0

Европейско ръководство за занаятчийско сирене и млечни продукти излезе и на български език

Европейската комисия публикува на сайта си официалния превод на 21 езика, включително и на български, на Европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско [...]