Атрактивни оферти за фирмени кредити през 2017 прогнозират от консултантската компания „Кредит център“

Обзор от Весела Николаева

Управителят на компанията – Тихомир Тошев коментира, че и през 2017 г. банките ще продължат да бъдат гъвкави, като предлагат нови атрактивни продукти. Ето какво съветват от „Кредит център“ за получаване на добри условия:

  1. Поддържайте добри финансовите показатели на фирмата. Балансът и отчетът за приходите и разходите трябва да показват ефективността на бизнеса ви и перспективите за развитието му. 
  2. Премислете добре целта на кредита, оптимално ли ще го ползвате, как ще го погасявате и какви дългосрочни ползи за бизнеса ви ще донесе.
  3. Помислете как ще обезпечите кредита, за да получите по-добра ценова оферта. За банката предпочитани са недвижимите имоти, но можете да обезпечите с машини и съоръжения, стокови запаси и др.
  4. Консултирайте се с кредитен експерт и вашия финансов мениджър по отношение на размера на кредита, срока, за който ще го върнете, начина на погасяване, гратисен период и др. Колкото по-открити бъдете по време на консултацията, толкова по-полезна ще е тя за вас.
  5. Преди да подпишете договора за кредит, се уверете, че сте се запознали с всички клаузи по него, ГПР-то по кредита, ангажимента ви за връщане на кредита и санкциите за закъснение на месечното плащане. 

Допълнителен съвет от нас – винаги четете внимателно всички условия по договора, обърнете се и към специалист, ако се чувствате несигурни и има нещо неясно. Ако изпаднете в затруднение, не се крийте и не бавете плащания – веднага се обадете до банката и потърсете заедно решение за отлагане на плащането или разсрочване. 

Добър вариант за кредитиране са различните програми за подкрепа на бизнеса, с които на банките се отпуска ресурс за финансиране. С наличните пари те отпускат заеми при много по-изгодни от стандартните условия – по-ниски лихви, намалено обезпечение, гратисен период.

През януари Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписа договор с няколко банки за отпускане на преференциални кредити за иновации в малки и средни предприятия. 
Към програмата се включиха следните банки:

Leave a Comment