Конференция “Бъдеще за местните храни”

22 февруари 2017 | 13:00 – 18:00

Международен панаир Пловдив | Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37

 

За събитието

Един различен форум с фокус върху най-малките и перспективите пред тях

  • Ще анализира препятствията и възможностите пред стартиращите микро бизнеси в секторите "Земеделие" и "Храни".

  • Ще представи потенциала на местните ресурси и традиционното знание като основа за микропредприемачество.

  • Ще представи успешните модели и практики на бизнесите със занаятчийски и фермерски храни.

  • Ще подчертае волята и тласъка на сектора да се развива.

  • Ще настоява за съдействие и сътрудничество с институциите.

  • Ще провокира медиите и инвеститорите за нов поглед към “най-малките”.

 

ПРОГРАМА

През целия ден във фоайето пред Зала “България” ще се проведе изложение на храни от занаятчии и такива с географско означение.

 

13:00 Откриване. Приветствия на специалните гости.

 

Панел 1 – Бизнес модели

 

13:20 Географските означения като възможности за стартиране и развитие на фермерски и занаятчийски бизнес. Европейски политики за защита на географските означения.

13:40 Опитът за защита на българския вкус през Годината на географските означения в България

14:00 Микробизнеса в сектор Земеделие и храни, реалност и утопия. Правни и организационни способи за съхраняване на регионите като активни социо-културни единици.

.

14:20 Успешният опит и тенденциите в сектора на микропредприятията в Европа

14:45 – 15:00 Кафе-пауза

Панел 2 – Контрол на храните

 

15:00 Дискусия между експертите и бизнеса. Управление качеството на храните в микропредприятията.

Изисквания и тенденции при осигуряване безопасността на храните в микропредприятията.

Опитът на успяващите микробизнеси в секторите Земеделие и Храни

 

Участници:

Панел 3 – Бизнес развитие и пазари

16:00 Европейски механизми за стимулиране на микропредприятията

16:40 „Представяне на новата област на финансиране на Фондация „Америка за България“ – подкрепа за развитие на частния сектор“

17:00 Дискусия – обсъждане, въпроси и отговори.

► Конференцията е част от проекта "Мрежа LocalFood.bg – инкубатор за стартиращи микро бизнеси в областта на храните и катализатор за промяна”, който се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България" – www.us4bg.org

► Партньори:

Лектор:
Момчил Неков
Член на Европейския парламент. Инициатор на инициативата "Да защитим българския вкус"

Лектор
д-р Десислава Димитрова
Координатор на Slow Food в България. Доцент по ботаника в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Лектор:
адв. Ивана Мурджева
Член е на Управителния съвет на Национално Сдружение на Малките Семейни Ферми и Преработватели.

Лектор:
Марина Бракалова
Ръководител на Секция Земеделие, храни и рибарство в Постоянното представителство на България в Европейския Съюз

д-р Татяна Николова
Началник отдел "Контрол на обекти за търговия на дребно и обществено хране"
при дирекция "Контрол на храните"
при ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните.

д-р Росен Баев
Гл. експерт в дирекция "Контрол на храните"
при ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните.

Проф. Ангел Ангелов
Преподавател в Интердисциплинарния център за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Гергана Кабаиванова
Управител на Фондация “LocalFood.bg” и експерт по фермерски пазари.

д-р Десислава Димитрова
Координатор на Slow Food в България.

Радостина Донева
Предприемач и председател на управителния съвет на Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня (АРСИС).

Темелко Пампов

Предприемач и председател на Асоциация на домашните пивовари в България.

Модератор:
Валентина Спасова

агро-журналист, “АгроТВ”

Лектор:
д-р инж. Мая Нинова
Държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието и храните

Лектор:
Виолета Недева
Програмен директор „Земеделие" във Фондация "Америка за България“

Д-р Илиян Костов, двм. 
Заместник-директор

Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Презентации на лекторите:

1. „Да защитим българския вкус“ – кампания на Момчил Неков, в защита на местното производство, лектор: Георги Събев

2. „Българските храни с географски означения: предизвикателство за всички“, лектор: доц. д-р Десислава Димитрова

3. „Правни и организационни способи за съхранение на социо-културни единици“ и Данни на Eurostat, лектор: адв. Ивана Мурджева;

4. „Практики, модели и условия за предлагане на местни храни. Опит от ЕС“, лектор: Марина Бракалова;

5. „Европейски механизми за стимулиране на микропредприятията и фермерските пазари“, лектор: д-р инж. Мая Нинова