Десислава Димитрова е доцент по ботаника в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. От 2004 г., като координатор на Slow Food в България, съчетава професионалните си интереси със своята страст към традиционните храни и традиционното знание, съхранени от предците ни и достигнали до нас благодарение на грижата на местните селски общности.

Контакт: +359 885 432 540; dessidim3010@gmail.com

Slow Food в България е неправителствена организация, която изучава българските гастрономически традиции и подкрепя малките фермери и местните общности в техните усилия да превърнат тези традиции в устойчив бизнес. В предлаганите занимания ще се работи основно с хранителни продукти от малки производители с гарантирано високо качество. Самите производители ще са представяни на участниците, а когато е възможно и ще участват в заниманията. Това е една възможност за (ин)директен контакт с потребители, които умеят да правят информиран избор, водени от своите познания и лични нужди. В нашите работилници потребителите се превръщат в партньори на производителите на качествена храна и допринасят за развитието на техния семеен бизнес.