Българска стопанска камара , София, 31март 2017, 13:30 – 15:00 ч
Вход: свободен, но със задължителна регистрация до 30 март

Експорт на занаятчийски храни

Цели и обхват на тренинга:

Българска стопанска камара съвместно с мрежата Localfood.bg имат удоволствието да Ви покани на специализирана работилница, насочена към малки и средни предприятия, занаятчийски производства и start-ups в сектор храни и напитки. По време на работилницата ще се разгледат следните основни теми:

  • експортна готовност или как да се подготвим за износ,

  • критерии за подбор на пазар за износ,

  • защо ми е необходима информация за достъп до пазара,

  • източници за информация.

Лектор е Веселин Илиев, главен директор в БСК.

 

Семинарът ще се проведе в БСК, София, ул. Алабин 16-20, от 13:30 до 15:00 ч. на 31март 2017, петък. С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен. Регистрации се приемат до 30март, четвъртък, или до изчерпване на местата. Повече информация за лектора и регистрационна бланка, може да намерите в прикачения файл.

За информация и регистрация: Теодора Сотирова, тел.: 02 932 0934, E-mail: ierc2@bia-bg.com

Представяне на лекторите и менторите:

 

Веселин Илиев,

главен директор в Българска стопанска камара,

ръководител Enterprise Europe Network,

Национално контактно лице „Достъп до финансиране“ по Хоризонт 2020,

лицензиран консултант на IMP³rove Академия за иновационен мениджмънт на ЕК и координатор на дейностите по Инструмент за МСП към Хоризонт 2020.
 

Работна група „Интернационализация“, „Достъп до финансиране“ и Секторна група „Ресурсна ефективност“ на Enterprise Europe Network, инвестиционен консултант.

Ръководил е Служба по търговско-икономически въпроси в посолството в Любляна, бил е в ръководството на български предприятия, ръководил е първият български ГАПС (гъвкава автоматизирана производствена система) и е отговарял за производството на компютърни изделия в Изотимпекс. Участва активно в няколко работни групи на BUSINESSEUROPE.

Веселин Илиев е инженер „Хидро и пневмо автоматизация“, магистър „Международни икономически отношения“, специализирал финанси към TheChartered Institute ofBankers, London, специализирал е в Китай, Белгия, Австрия, Испания, Германия. Владее английски, ползва словенски, руски и сръбски езици.

Тел.: 02 932 0954, ierc@bia-bg.com, www.ierc.bia-bg.com

Регистрации се приемат до 30март, четвъртък, или до изчерпване на местата! Местата за участие са ограничени!

Регистрационната форма да се изпрати на Теодора Сотирова, e-mail: ierc2@bia-bg.com или За информация: 02 932 0934