Мисия и история

Фондация „LocalFood.bg” е инкубатор за малки стартиращи бизнес инициативи в областта на храните. Тя развива национална мрежа от микро-предприятия и предоставя експертна помощ за ефективното им достигане до пазара, както и за успешното им развитие в дългосрочен план, спазвайки всички нормативни изисквания.

Организацията е създадена през март 2016г, за да надгради постиженията и опита на пилотните фермерски пазари в страната, което бе дейността на предшестваща ни организация Сдружение ˝Устойчиво общество˝. Новата фондация събра и изгражда екип от експерти, посветили се на развитието на сектора през последните години. Освен менторска подкрепа, екипа има мисия да повлияе трайно и на политиките за малките предприятия в ХВП.

Първият етап от изграждането на бизнес мрежата LocalFood.bg се осъществява с партньорството на Фондация „Америка за България“ и предвижда:

– Надграждане на съществуващата платформа www.localfood.bg и превръщането й в богато на ресурси уеб пространство, където малките производители на храни и потребителите могат да намерят всичко, което ги интересува на едно място – обучителни материали, практически ръководства, календар на събития, карта с локации на малки регистрирани производители, изследвания и анализи на успешни бизнес модели и добри практики, прилагани и работещи в България, както и безплатно приложение за създаване на етикети за хранителни продукти в съответствие с нормативните изисквания;
– Организиране на серия от обучения в шест региона на страната за стъпките за стартиране на легален, успешен малък бизнес за производство на храни и представяне на добри примери;
– Активна комуникационна кампания и създаване на подкрепяща общност от хора, които да работят за приемането на законодателни промени в подкрепа развитието на успешен малък бизнес в областта на храните.

Екип на фондацията

инж. Гергана Кабаиванова

Управител на Фондация “LocalFood.bg”. Експерт по продуктов маркетинг и бизнес развитие на микропредприятията в областта на земеделието и храните. Основател на пилотните фермерски пазари в страната (София, Пловдив, Варна и Бургас).

д-р Илиян Костов

експерт по безопасност на храните и ветеринарни въпроси, зам. директор на Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Екатерина Терзиева

връзки с медиите и обществеността

Анна Ташкова

счетоводител

Експертен HACCP екип
[abcf-staff-list id=“7417″]
Партньори