Mission and history

LocalFood.bg Foundation is an incubator for small startup food business initiatives. It develops a national network of micro-enterprises and provides expert assistance for their effective market access and long-term successful development, in compliance with all regulatory requirements.

The foundation is а heir of Sustainable Society Association (founded 2012 – closed 2016), which ran the first farmers’ markets in major cities in the country. Now it brought together a team of experts dedicated to the development of local food market in recent years. In addition to training and mentoring, the team also has a mission to make a lasting impact on small and local food business policies.

Some activities of the organization are supported by the America for Bulgaria Foundation.

 

 

Първият етап от изграждането на бизнес мрежата LocalFood.bg се осъществява с партньорството на Фондация „Америка за България“ и предвижда:

– Надграждане на съществуващата платформа www.localfood.bg и превръщането й в богато на ресурси уеб пространство, където малките производители на храни и потребителите могат да намерят всичко, което ги интересува на едно място – обучителни материали, практически ръководства, календар на събития, карта с локации на малки регистрирани производители, изследвания и анализи на успешни бизнес модели и добри практики, прилагани и работещи в България, както и безплатно приложение за създаване на етикети за хранителни продукти в съответствие с нормативните изисквания;
– Организиране на серия от обучения в шест региона на страната за стъпките за стартиране на легален, успешен малък бизнес за производство на храни и представяне на добри примери;
– Активна комуникационна кампания и създаване на подкрепяща общност от хора, които да работят за приемането на законодателни промени в подкрепа развитието на успешен малък бизнес в областта на храните.

Екип на фондацията

инж. Гергана Кабаиванова

Управител на Фондация “LocalFood.bg”. Експерт по продуктов маркетинг и бизнес развитие на микропредприятията в областта на земеделието и храните. Основател на пилотните фермерски пазари в страната (София, Пловдив, Варна и Бургас).

д-р Илиян Костов

експерт по безопасност на храните и ветеринарни въпроси, зам. директор на Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Екатерина Терзиева

връзки с медиите и обществеността

Анна Ташкова

счетоводител

Експертен HACCP екип
[abcf-staff-list id=“7417″]
Партньори