Ако започвате свой малък бизнес за приготвяне и преработка на храни, трябва да си направите план за управление на безопасността на храните, базиран на принципите за Анализ на риска и Контрол на критичните точки (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP). За да регистрирате хранителния си обект в регионалната дирекция на Агенцията по безопасност на храните, проверяващият инспектор ще иска да го види.

Освен това, според нашия Закон за храните (Чл. 23, ал.2), във всеки производствен обект трябва да работи лице, което е обучено за контрол на храните. Това може да бъде собственика, майстора или служител с висше, средно специално образование или курс в областта на хранителната промишленост.

Център Пендара ви препоръчва онлайн програмата на ЦПО Рубиес, която е специално разработена за управление на малки обекти за производство и търговия на храни. Опростена е, за да можете след обучението да съставите сами своята технологична документация или HACCP план, ползвайки нашето безплатно онлайн приложение Моят HACCP.

Темите, които са включени са:

– Въведение в управлението на безопасността на храните
– Нормативна уредба в България и ЕС
– Принципи и приложение на системата HACCP
– Изготвяне на HACCP план
– Управление на система за безопасност на храните

Можете сами! Вашият план е индивидуален и касае конкретно вашето производство, за да осигури безопасността на храните от биологични, химически и физически опасности. Не е сложно, можете и е във ваша полза да го направите сами, като за целта е нужно:

  • Да познавате добре своето производство и продукти, за да можете да идентифицирате опасностите, които трябва да се избягват, да бъдат отстранени или намалени;
  • Да идентифицирате критичните контролни точки в процеса на вашето производство и да определите границите им, за да можете да ги следите;
  • Да имате план за коригиращи действия, ако все пак възникнат проблеми;
  • Да водите отчетност
ЦПО Рубиес
Специалност: оператор в хранително-вкусовата промишленост (код: 541020)
Сертификат: удостоверение за професионална квалификация
Продължителност: около 2 дни
Цена: 140 лв 
Регистрация за курса: линк към формуляра
За контакт: +359 877 141 477