Мария Атанасова е магистър психолог и практикуващ гещалт психотерапевт, с опит в работа с хранителни разстройства, екзистенциални кризи, затруднения в контакта и проблеми от интимен характер. Има опит и индивидуален подход в организирането на фирмени обучения за подобряване на психологическия климат сред служителите. Професионалните й интереси включват и работа с тийнейджъри и техните семейства за своевременно разрешаване на конфликтни ситуации. На доброволни начала оказва подкрепа на НПО, които работят с уязвими групи.

Контакт: +359 888 309 719; mariyapsy@gmail.com