Фондация LocalFood.bg приема финансова подкрепа от частни и корпоративни дарители, с която да се подпомогне оперативната и административна дейност, развитието на сайта и разширяването на капацитета на организацията. Ние имаме амбиция да подпомагаме старта на все повече микро предприемачества в земеделието и храните, както и да влияем за прокарване на нормативни облекчения за тях.

Банкова сметка:
Първа Инвестиционна Банка – гр.Пловдив
Фондация „ЛокалФууд.бг”
IBAN: BG11FINV91501016752279 – в лева
BIC: FINVBGSF

Фондация „ЛокалФууд.бг“ e регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общоственополезна дейност към Министерство на правосъдието.